राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्य स्थगित भएको सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: