पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कमलदेव यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत nitesh280124@gmail.com ९८५२८६०७८९
राम नारायण साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sahramnarayan851@gmail.com ९८५२८६०७८९
अमरेन्द्र कुसियैत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत akusiyait@gmail.com 9827711777
भराेसी यादव शिक्षा अधिकृत siksasakha@gmail.com 9852870933
विरेन्द्र प्रसाद यादव सव इन्जिनियर 9840462792
सुनिल कुमार यादव लेखापाल 9842825170
देबेन्द्र यादव लेखापाल 9805917732
प्रदिप नारायण सिंह प्राविधिक सहायक ९८१४७८८०१
आशिष कामती सह-लेखापाल ashishkamati3@gmail.com ९८६२९६०८८६
श्याम सुन्दर यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर shyamsundaryadav143@gmail.com ९८१७७०७२३८