औषधि सर्जिकल समान खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना |