क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।