सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधि सर्जिकल समान खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 06/10/2022 - 16:34

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 02/01/2022 - 21:13

गँहुकाे उन्नत बीउ आपुर्ती सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सुचना ।

७८/७९ 11/25/2021 - 15:39

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/29/2021 - 21:14

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/06/2021 - 19:01

ARM 03-077/078 , ARM 04-077/78 , ARM 05-077/78,ARM06-077/78, ARM 07-077/78, ARM 08-077/78 and ARM 09-077/78 Invitation for Bids

७७/७८ 01/05/2021 - 14:44

ग्रेडर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 12/09/2020 - 06:57

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 12/09/2020 - 06:51