क्याटलग/ब्रोसर सपिङ बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।