ग्रेडर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।