परिक्षा मिति स‌साेधन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: